Välkommen till min hemsida

Joze Strazar Kiyohara

Konstnärligt verksam och bosatt i Stockholm sedan 1965. Konstnären Joze Strazar kan klassificeras som en”homo universale”. Han kan på ett mycket övertygande sätt verka inom olika konstnärliga områden, så som måleri, grafik och skulptur. Dessa är de områden som tydligt definierar hans många kreativa områden. Hans sätt att närma sig dem involverar hans stora förmåga att forska och skapa.
Strazar är en konstnär som strävar efter att till sitt kulturella arv lägga till element från den miljö i vilken han lever i. Strazars visuella sfär påverkas först och främst av konstnären själv och dessutom av den återstående världen. Strazar tenderar nämligen att kombinera individuella kulturers rikedom med sin personliga poetik.

Anamarija Stibelj Sajn


Utbildning
Yrkesutbildning i Domzale, Slovenien;
Studier hos konstnären Keg Haber, Södertälje (1973-77).
St Eriks Folkhögskola, Stockholm (1978-79).
Konstskolan Idun Lovén, Stockholm (1979-81).
Kungliga Konsthögskolan,Stockholm,(2005).

Vidareutbildning
Konstskolan i Stockholms (1998)
Konstfackskolan, Stockholm (1990).
Konstakademien, Ljubljana,Slovenien (1991).

Separata och samlingutställningar
Har haft ett hundratal separata och samlingsutställningar
i Sverige, många Europeiska länder, Japan och Dominikanska
Republiken

Representerad
Många Svenska kommuner, Svenska Läns Landsting och Kulturnämnder
samt Vatikanen, Konstmuseer och Skulpturparker i Sverige,
Slovenien, Danmark, Dominikanska Republiken och Japan.

Welcome to my homepage

Joze Strazar Kiyohara
Born in 1940 in Slovenia. Artistic activities and living in Stockholm since 1965.
Artist, Joze Strazar can be classified as a "homo universale". He can be in a very convincing way to work in various artistic fields such as painting, printmaking and sculpture. These are the areas that clearly defines his many creative fields. His approach to them involving his great ability to research and create.
Strazar is an artist who strives to their cultural heritage, adding elements from the environment in which he lives in. Strazars visual sphere is affected primarily by the artist himself, and also of the remaining world. Strazar tend namely combining individual cultures wealth with their personal poetics.


Anamarija Stibelj SajnEducation
Occupation in Domzale, Slovenia;
Studies for the artist Keg Haber, Södertälje 1973-77.
St Erik Folk High School, Stockholm 1978-79.
Art School Idun Loven, Stockholm 1979-81.
Royal Art Academy, Stockholm (2005).

Further training
Art School in Stockholm (1998)
Konstfack, Stockholm (1990).
Academy of Fine Arts, Ljubljana,Slovenia (1991).

Individual and group exhibitions
Have had a hundred separate and group exhibitions in Sweden, many European countries, Japan and the Dominican Republic

Represented
Many Swedish municipalities, the Swedish County Council and the Culture Committees and the Vatican, museums Art and Sculpture Parks in Sweden, Slovenia, Denmark, Dominican Republic, and Japan.

Joze Strazar Kiyohara
Tallkrogsvägen 107, 122 60 Enskede, Stockholm, Sverige
Tel: +46-8-6003911, Mobil: +46-70-742 27 11
Epost: jo.strazar@gmail.com

Antal besökare: